ΑΧΝΙΕΡΑ

Η αχνιέρα χρησιμοποιείται για την παράγωγη ζάχαρης άχνης.
Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποτελείται από το σιλό εισαγωγής της ζάχαρης, τον σπαστήρα, το κόσκινο και το αμπάρι αποθήκεσης.
Ο χειριστής το μόνο που έχει να κάνει είναι να ανοίξει τη βάνα εισαγωγής και να εκκινήσει τον σπαστήρα.
Παράγει σε λίγο χρόνο ζάχαρη άχνη άριστης ποιότητας και το βασικό δεν αφήνει την άχνη να περάσει έξω χάρη στα ειδικά φίλτρα εκτόνωσης που διαθέτει.