ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΣΤΕΛΙΟΥ

Η γραμμή παραγωγής παστελιού χρησιμοποιείται για την παρασκευή παστελιού και είναι πλήρως αυτόματη. Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποτελείται από:
Ι. μια μεταφορική ταινία όπου είναι τοποθετημένοι οι κύλινδροι που διαμορφώνουν το επίπεδο σχήμα
ΙΙ. μια μεταφορική ταινία όπου είναι τοποθετημένοι ο κύλινδρος με τα μαχαίρια που κόβουν κατά μήκος και παράλληλα δίνουν σχήμα καμπυλωτό στο παστέλι και ο κύλινδρος που είναι τοποθετημένα τα μαχαίρια για να κόβουν στο πλάτος.
ΙΙΙ. Ψυκτικό τούνελ όπου γίνεται το κρύωμα του παστελιού.
Ο χειριστής το μόνο που έχει να κάνει είναι να τοποθετήσει την τάβλα του παστελιού στην είσοδο και να πάρει τα παστέλια στην έξοδο. Χαρακτηριστικό αυτής της γραμμής παραγωγής είναι η μεγάλη παραγωγικότητα σε μικρό χρόνο, χωρίς κόπο με το βέλτιστο προϊόν παραγωγής.